Innhold

Ny avtale på ovenstående med samme leverandør som tidligere avtale er nå på plass. De nye dokumentene og kontrakt er lagt inn under "Avtaleoversikt" og kan hentes/leses der. 

Klikk på kommunen du hører til og søk på driftsassistanse. 

Avtalen gjelder fra 15.1.20 – 14.1.22 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år med likelydende vilkår. 

Minner om oppstartsmøte med Norconsult 11.2. kl. 1300.


Publisert: 13.02.2020 09:53:04
Sist endret: 13.02.2020 09:53