Innhold

Fra 1. mai har vi på plass en ny avtale på Glassmester og glassmestertjenester.
Avtalen gjelder for Ullensaker, Nannestad og Nes kommune.

Se "Avtaleoversikt" for detaljer som avtalevilkår, priser med mer.


Publisert: 27.04.2020 08:35:12
Sist endret: 27.04.2020 08:35