Innhold

Ny avtale på ovenstående er på plass med ny leverandør SYNLAB Analytics @ Services Norway AS.
Ny informasjon og kontrakt er lagt inn på vår hjemmeside under "Avtaleoversikt" og kan hentes/leses der.

Avtalen gjelder fra 5.2.20 – 4.2.22 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år med likelydende vilkår.


Publisert: 21.02.2020 08:47:21
Sist endret: 21.02.2020 08:47