Innhold

Vi har fra 1. oktober en ny avtale på Maler- tapetserer og gulvleggertjenester. Dette er en avtale som gjelder for alle kommunene. Det er forskjellig rangering pr kommune, men alle har 5 leverandører å velge i. Under "Avtaleoversikt" finner du opplysninger om rangering, avropsskjemaer, priser med mer. Skulle du har spørsmål til avtalen, ta kontakt med Innkjøpsansvarlig i din kommune, eller ØRIK.


Publisert: 02.10.2019 14:26:15
Sist endret: 02.10.2019 14:26