Innhold

Ny avtale på logopedtjenester er nå på plass.
De nye dokumentene og kontrakt er lagt inn på vår hjemmeside og kan hentes/leses der.

Ny avtale gjelder fra 20.08.2020 og avtalepart er Jessheimlogopedene AS.


Publisert: 14.10.2020 08:32:29
Sist endret: 14.10.2020 08:32