Innhold

Fra 1. september er det ny avtale på Idrettsutstyr.
Avtalen gjelder for kjøp, levering og montering, samt kontroll av idrettsutstyr. Avtalen gjelder for alle 6 kommunene. Se avtaleoversikten for ytterligere informasjon.  


Publisert: 02.09.2019 10:33:28
Sist endret: 02.09.2019 10:33