Innhold

Vi har ny avtale på rørleggertjenester. Avtalen gjelder fra 24.01.2020 - 23.01.2022 med opsjon på 1+1 år.

Rammeavtalen omfatter rørleggertjenester i forbindelse med renovering, vedlikehold, rehabilitering, modernisering, utbedringer og nyinstallasjoner inkludert medgått materiell til oppdragsgivernes virksomheter.


Publisert: 13.02.2020 10:58:45
Sist endret: 13.02.2020 10:58