Innhold

ØRIK og skatteetaten har inngått et samarbeid om oppfølging av sosial dumping. Fokuset er spseielt rettet mot bygg- og anleggsbransjen, og et pilotprosjekt er igangsatt. 

Men også andre aktuelle avtaler vil inneholde strengere krav til oppfølging. 

Strategi for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår (pdf)

Om det ønskes mer informasjon vedrørende pilotprosjektet, ta gjerne kontakt med Kjærsti Theodorsen hos ØRIK.


Publisert: 19.11.2018 15:03:00
Sist endret: 10.01.2019 15:03