Innhold

Ny avtale på vannmålere med samme leverandør som tidligere avtale, er nå på plass.

De nye dokumentene og kontrakt er lagt inn på vår hjemmeside under "Avtaleoversikt" og kan hentes/leses der fra 1.4.20 da gammel avtale går ut.

Klikk på kommunen du hører til og søk på vannmålere. 

Avtalen gjelder fra 1.4.20 – 31.3.21 med opsjon på forlengelse 1 + 1 + 1 år med likelydende vilkår.


Publisert: 12.03.2020 10:56:34
Sist endret: 12.03.2020 10:56