Kontakt ØRIK

Se også oversikt over innkjøpsansvarlige i kommunene

Kontaktpersoner i ØRIK

Navn

Tittel

Ansvarsområde

Mobil

e-post

Tor Kjærstad

Daglig leder

 

91578583

 tor.kjaerstad@orik.no

Mona Margrethe Andersen

Rådgiver innkjøp

Teknisk - BAE, Helse, sosial og barnevern

40525000

mona.margrethe.andersen@orik.no

Tove Haarberg 

Rådgiver innkjøp 

Skole, barnehage og idrett, Administrasjon

99695544 

tove.haarberg@orik.no  

Beate Eriksen 

Rådgiver innkjøp 

Helse, sosial og barnevern, Mat

45024403 

beate.eriksen@orik.no  


Publisert: 21.03.2018 12:12
Sist endret: 21.03.2018 12:12